[ Login ]

Gallery Birds

xxx141x
Balkansteinschmätzer
Eastern Black-eared Wheatear
O. hispanica melanoleuca

Aserbaidschan, 27-05-2019
© Götz Ellwanger
203x158x
Balkansteinschmätzer
Eastern Black-eared Wheatear
O. hispanica melanoleuca

Griechenland, 05-05-2019
© Frederik Bexter
250x239x233x
Maurensteinschmätzer
Western Black-eared Wheatear
O. hispanica hispanica

Marokko, 30-03-2019
© Felix Timmermann
420x462x477x389x
Balkansteinschmätzer
Eastern Black-eared Wheatear
O. hispanica melanoleuca

Griechenland, 17-04-2017
© Mathias Schäf275x244x
 


315x
Balkansteinschmätzer
Eastern Black-eared Wheatear
O. hispanica melanoleuca

Griechenland, 02-05-2017
© Detlef Gruber
430x
Mittelmeer-Steinschmätzer
Black-eared Wheatear
Oenanthe hispanica

Portugal, 30-04-2017
© Gunther Zieger
271x
Maurensteinschmätzer
Western Black-eared Wheatear
O. hispanica hispanica

Marokko, 29-05-2015
© Klaus Drissner
500x
Balkansteinschmätzer
Eastern Black-eared Wheatear
O. hispanica melanoleuca

Armenien, 29-05-2015
© Wolfgang Podszun
448x404x532x
Balkansteinschmätzer
Eastern Black-eared Wheatear
O. hispanica melanoleuca

Griechenland, 05-2014
© Kristian Franz
379x
Balkansteinschmätzer
Eastern Black-eared Wheatear
O. hispanica melanoleuca

Zypern, 04-2013
© Ralph Martin
324x
Balkansteinschmätzer
Eastern Black-eared Wheatear
O. hispanica melanoleuca

Türkei, 22-04-2013
© Kristian Franz
331x
Balkansteinschmätzer
Eastern Black-eared Wheatear
O. hispanica melanoleuca

Aserbaidschan, 06-2010
© Kai Gauger
326x
Balkansteinschmätzer
Eastern Black-eared Wheatear
O. hispanica melanoleuca

Armenien, 05-2009
© Kristian Franz
433x439x
Balkansteinschmätzer
Eastern Black-eared Wheatear
O. hispanica melanoleuca

Georgien, 05-2008
© Kristian Franz
441x402x
Balkansteinschmätzer
Eastern Black-eared Wheatear
O. hispanica melanoleuca

Zypern, 04-2009
© Klaus Drissner
296x
Balkansteinschmätzer
Eastern Black-eared Wheatear
O. hispanica melanoleuca

Griechenland, 04-2009
© Christoph Moning
627x
Maurensteinschmätzer
Western Black-eared Wheatear
O. hispanica hispanica

Spanien, 09-2007
© Jan Ole Kriegs

 Die vollständigen Ortsangaben werden erst nach dem Login angezeigt.